Data Protection Policy

Medaqua 13 Service S.L. a través del seu web 'www.medaqua.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Medaqua 13 Service S.L., el qual serà processat amb el fi de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades subministrades necessàries per a la prestació de les dels serveis pactats.

La informació personal recopilada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Medaqua 13 Service S.L., que assumeix les mides d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació vigent.

Medaqua 13 service S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari les ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'Ususari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al qual pertany Medaqua 13 Service S.L., així com a altres amb les que tingui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'oferir un millor servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Medaqua13 Service S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la pàgina web www.medaqua.com. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat en qualsevol moment pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades al web www.medaqua.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Medaqua 13 Service S.L., passeig Marítim,13, Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant un enviament d'un correu electrònic a info@medaqua.com.