Curs Open Water Sant Joan

Completa el teu bateig i treu-te el curs Open Water

El curs es realitza en 4 dies,. El curs consta de teoria intercalada entre la pràctica, piscina i 5 inmersions en el mar (4 en el Parc Natural del Montgrí i la última en la reserva marina de les Illes Medes). 

Abans de començar cualsevol curs, es necessari presentar un certificat medic on s'especifiqui que sou aptes per al submarinisme. I ho tenen que presentar tots els assitents del curs. Aquest certificat és vàlid per 2 anys i es necessari presentar-ho sempre que aneu a bussejar.